top of page

Політика врегулювання конфлікту інтересів та запобігання корупції

Благодійна організація "Благодійний фонд імені Михайла Василевського" (ЄДРПОУ 44317490; Україна, 02081, місто Київ, вул. Урлівська, будинок 23-А, квартира 171) керується принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції в своїй внутрішній діяльності, а також у відносинах з донорами, бенефіціарами, контрагентами та контролюючими органами. У цій Політиці врегулювання конфлікту інтересів та запобігання корупції ми описуємо, яких заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею практикам вживаємо на виконання цього принципу.

 

Політика врегулювання конфлікту інтересів та запобігання корупції

1.    Терміни, використані в цій  Політиці, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції", іншому законодавстві України, яке регулює порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, включаючи міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2.    Контрагенти та партнери Фонду обираються за наслідками оцінки прозорості їх діяльності,  якості товарів, робіт і послуг, а також ділової репутації. Перед встановленням ділових відносин Фонд в особі Президента перевіряє, чи наявна у відкритих джерелах інформація, що  потенційний партнер чи контрагент, їх службові чи посадові особи вчиняли дії, пов’язані з корупцією, а також вживає заходів для з'ясування, чи не буде потенційний партнер чи контрагент використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди. У випадку виявлення інформації щодо вчинення дій, пов'язаних з корупцією, чи наявнсоті підстав припускати використання потенційного партнера чи контрагента з метою отримання неправомірної вигоди третіми особами, ділові відносини не встановлюються.

3.     Фонд забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності, зокрема, шляхом зобов'язання осіб, які діють від імені та/або в інтересах Фонду:

-        при вчиненні дій, пов'язаних із розглядом отриманих Фондом запитів від осіб, які потребують благодійної допомоги, утримуватися від демонстрації особистого ставлення до політичних поглядів, ідеології, релігії, етнічної належності особи, яка звертається із запитом;

-        відмовлятися від приймання подарунків, отримання послуг або фінансової винагороди від контрагентів, бенефіціарів, партнерів або осіб, які діють від їх імені;

-        запобігати укладенню договорів, що передбачають зобов'язання Фонду здійснити передачу майна (в тому числі грошових коштів), з  фізичними особами, які є членами їх сім'ї, або членами сім'ї інших осіб, які діють від імені та/або в інтересах Фонду, а також з юридичними особами, керівниками, чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени їх сім'ї або члени сім'ї інших осіб, які діють від імені та/або в інтересах Фонду. Це обмеження не застосовується, коли такі фізичні або юридичні особи є єдиними можливими постачальниками товарів, робіт чи послуг, отримання яких вимагають інтереси осіб, які звернулися до Фонду за наданням допомоги. У такому випадку про здійснення передачі майна та причини здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг у вказаних осіб Фонд повідомляє на своєму веб-сайті;

-        не розголошувати і не використовувати в інший спосіб будь-яку інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, якщо інше не передбачено законом;

-        невідкладно інформувати Фонд в особі Президента про виникнення у них реального або потенційного конфлікту інтересів і не здійснювати дій в умовах конфлікту інтересів до прийняття рішення щодо його врегулювання;

-        утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, або спонукання до вчинення корупційного правопорушення;

-        невідкладно інформувати Фонд в особі Президента про відомі випадки вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень особами, які діють від імені Фонду або фізичними або юридичними особами, з якими Фонд перебуває або планує перебувати у договірних відносинах.

Органи управління Фонду можуть здійснювати вибіркові перевірки здійснюваних платежів на відповідності вимогам цієї Політики, їх економічної обґрунтованості, доцільності витрат, в тому числі на предмет підтвердження первинними обліковими документами.

Відбудуємо Україну разом!

bottom of page